Проекти

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЦАНКО ЛАВРЕНОВ (1896 - 1978)

Представяне на проекта за вече реализираното издание

Организатори: Фондация „Цанко Лавренов” и Софийска градска художествена галерия

Идея : Цанко Лавренов е сред бележитите български художници на ХХ век, чието творчество определя облика на нашата култура. Честването на 120 години от неговото рождение е повод да се реализира първото по мащаб и замисъл представително печатно издание, което да събере на страниците си значителна част от живописното и графично изкуство на художника, съчетано с текстове за и от Цанко Лавренов. Предвижда се обема на изданието да е около 450 страници. За първи път, след обстойна работа в архива на Лавренов, ще бъдат поместени интересни документи и фотографии, свързани с неговия житейски и творчески път. Идеята е да се представи максимално плътно и разнообразно един от големите български художници, като се направи нов прочит на творческото му дело. Отделен тираж ще бъде отпечатан на английски език, с което изданието ще популяризира българската култура и зад граница.

Предистория: Последната голяма изложба на Цанко Лавренов е подредена през 2002 г. в Националната галерия в София. Тази експозиция, както и останалите след неговата смърт фокусират вниманието си главно върху живописта му и без задълбочено изследователско проучване. Единствената монография за художника от 1972 е с текст, който е повлиян от конюнктурата на тогавашното време и не може да има претенции за професионален изкуствоведски анализ . Ето защо, проектираната книга-албум за Цанко Лавренов ще бъде на практика първото по рода си задълбочено, професионално представяне на художника, осъществено чрез богато илюстриране на неговото творчество.

Цел на проекта: Предвижда се изданието да покаже творби от всички етапи на творчеството на художника – живопис, акварели, рисунки, фотографии, документи, подробна и добре илюстрирана биография. Интересен акцент ще бъдат ранните, модернистични работи от 20-те години на XX век. Ще се откроят като специални акценти творби от 30-те и 40-те години, свързани с темата „Стария Пловдив”, с пътуванията на художника до Света гора Атон и живописния цикъл с манастири. Интерес представляват историческите картини на Цанко Лавренов и композициите му от късния период (60-те -70-те години) на неговото творчество.

Приноси: Изданието е първото по своята изчерпателност и като качество на полиграфичното репродуциране на картините на Цанко Лавренов има амбициите да е несравнимо. Заради подчертано изследователския си характер и анализа на творбите, базиран на новооткрития документален материал и на мемоарите на Цанко Лавренов, проектът има безспорен приносен характер към изучаване на историята на българското изкуство. Той би представлявал интерес както за специализираната публика – изкуствоведи, художници и колекционери, така и за любителите на изкуството, които се срещат за пръв път с творчеството на Цанко Лавренов, тъй като има и образователен характер.

145 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БЕРБЕРОВ