Новини

100-years-t-p_289x376_fit_7cc8a2997b

Партнираме в проект, одобрен от столична програма "Култура"

Творческият съвет на Столична програма „Култура” за 2021 г. одобри за финансиране проектът на галерия "Лоран" за отбелязване на 100-годишнината от рождението на Теню Пиндарев (1921-2010). 

След като подкрепихме изложбата, посветена на карикатуриста Константин Каменов през 2020 г., а през 2019 г. предоставихме произведения - рисунки и карикатури - от колекцията си за изложбата "Малки истории", през 2021 г. ние партнираме по проекти, свързани с историята на българската карикатура. Такава възможност ни предоставя именно честването на 100-годишнината от рождението на художника-карикатурист Теню Пиндарев, организирано от галерия "Лоранъ" и подкрепено от Столична програма "Култура".

Проектът на галерията с куратор Елисавета Станчева предвижда чрез експониране на оригинални творби на неочаквани места да инициира дискусии по актуални както днес, така и в миналото проблеми (например с разглеждане на карикатурния цикъл от 80-те години на тема „Екология“), да реализира достъпна за всеки дигитална изложба, и накрая, но не на последно място – да архивира натрупаното знание чрез осъществяването на юбилейно книжно издание, посветено на художника-карикатурист.