News (in Bulgarian)

biblior_289x376_fit_46432bccf6

Библиография за Цанко Лавренов в книжно издание

Излезе от печат пълната библиография за Цанко Лавренов с автор Жанет Митева.

"Това изследване за Цанко Лавренов е насочено към неговите творчески изяви като художник, художествен критик, културолог и общественик, както и към отгласите за изкуството му в един период от близо сто години (1915 - 2016)... " пише авторката в предговора си към изданието.