atm0795_350x220_fit_77b3a2c3c6

20-те г., ХХ в.

През 1920 година Цанко Лавренов отива във Виена с надеждата, че след една добра подготовка в частното рисувално училище „Св. Ана” ще постъпи във Виенската художествена академия. За негово съжаление австрийското правителство отказва прием на чужденци за учебната 1921 – 22 г. поради икономическата криза в страната

atm0183_350x220_fit_7084d47b30

30-те г., ХХ в.

През 30-те г., ХХ в. Цанко Лавренов развива своя стил и бележи много големи успехи в личен и творчески план.

atm0135_350x220_fit_86f8d396c6

40-те г., ХХ в.

Ново съдържание